NAZAJ V CENTER ZASEBNOSTI
POOBLASTILO

S pristankom na te pogoje poslovanja, ki vključuje tudi storitve, ki so na voljo na tem splentem mestu, pooblaščate Dana d.o.o., kot neodvisnega proizvajalca, kot je opisano na tem spletu ali na paketih izdelkov in/ali storitev, ki ste jih kupili na tem spletnem mestu, da vam dobavi izdelek in/ali izvede storitve, ki ste jih kupili, pri čemer izrecno pristajate na upoorabo spletnega mesta, pod pogoji, kakor so zapisani v tem dokumentu.

AUTORSKE PRAVICE

Dana d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki jih upravlja, vzdržuje in / ali gosti.

CENE IN PLAČILA

Vse cene, ki se pojavljajo na tej spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ko postanete stranka Dana, s tem pooblastite Dano , da vam izstavi račun za storitve z načinom plačila, kakor ste ga izbrali iz seznama možnih, za vse račune, za vse opravljene storitve, ki jih za vas, po vašem izrecnem naročilu opravi Dana. Za preklic eventuelnih ponavljajočih se plačil (prednaročenost na stalne dobave v spletni trgovini, na primer) ali za spremembo načina plačila, se preprosto obrnite na Dano pred datumom zapadlosti vašega plačila.

ODPOVED STORITEV IN POVRAČILA DENARJA

Odpoved katere koli mesečne ponavljajoče se storitve ali dobave izdelkov, lahko sprožite kadarkoli po prvem 1 mesecu (30 dni) prejemanja storitev ali izdelkov. Povrnitev plačila ni možna po tem, ko se je že začelo izvrševanje storitev, ali, ko ste že odprli originalni zavitek in pričeli uporabljati izdelek, razen če je s pogodbo bilo dogovorjeno drugače. Za vrnitev izdelkov naročenih preko spleta, sledimo zakonskim določilom.

ZAVRNITEV STORITEV

Dana si pridržuje pravico do zavrnitve storitev vsaki fizični, ali pravni osebi, ki se vede žaljivo, nespodobno, sovražno in ali po spletu in na družabnih omrežjih razširja zlonamerno vsebino. Dana lahko zavrne dobavo tudi iz katerega koli drugega razloga.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI; ZAVRNITEV JAMSTVA

Čeprav obstajajo omejitve poroštev ki jih lahko zagotovimo, vaše zadovoljstvo je za nas zelo pomembno. Preberite naše omejitve poroštev še preden naročite storitve ali izdelke pri nas.

Dana ne zagotavlja, ne stoji za trditvijo, ali kakorkoli garantira, da funkcionalnosti teh spletnih strani ali spletno mesto v celoti, izpolnjuje pričakovanja obiskovalca teh strani niti, da bo delovanje spletnih funkcij, strani in spletnega mesta neprekinjeno ali brez napak.

S sprejetjem teh pogojev uporabe spletnega mesta izrecno pristajate, da vaša uporaba ali nezmožnost uporabe, funkcij vsebovanih na naših spletnih straneh oziroma spletnemu mestu je v celoti na vašo lastno odgovornost. Funkcije spletnih strani in spletno mesto smo ustvarili za vas in vam je na voljo “kot je” in oziroma, “kot so” za uporabo, brez kakršne koli garancije. Celotno tveganje glede kakovosti in učinkovitosti spletnih strani in spletni strani je vaše.

V obsegu, ki z zakonom ni prepovedano, Dana v nobenem primeru ne odgovarja stranki ali tretji osebi za kakršnokoli škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, ves izgubljeni zaslužek, prihranke, izgubo podatkov, prekinitve poslovanja, ali naključno, posledično ali posebno škodo, ki izhaja iz delovanja ali nezmožnosti za delovanje funkcij spletnih strani ali spletnega mesta, povzročene, tudi če je bila Dana predhodno seznanjena o možnosti uveljavljanja odškodnine.

Dana ne trdi, garantira ali zagotavlja, da bodo funkcije vsebovane na našem spletnem mestu ali posamezni spletni strani brez izgube podatkov, okvare podatkov, zlonamernih vdorov, virusov, ali drugih varnostnih vdorov in zato, ter hkrati Dana odklanja kakršnokoli odgovornost povezano z naštetim.

Te pogoji vedno prioritetno podlegajo zakonom [države], in v eventuelnih konfliktih tega teksta z novejšimi zakoni, obvelja zakon. V primeru kakršniholi sporov je pristojno adekvatno sodišče v Novem Mestu.

PRISTANEK

Prosimo, upoštevajte, da z izvršitvijo plačil, izražate strinjanje z vsemi našimi pogoji poslovanja, kot so navedeni v tem dokumentu. Dana si pridržuje pravico spremeniti ali posodobiti te pogoje kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik te spletne strani se strinja s pogoji iz tega sporazuma v imenu svoje organizacije in ali podjetja, če je poblaščen, kakor tudi v lastnem imenu. Ta, kakor tudi vsaka druga pogodba med Dano in stranko, predstavlja celoten sporazum strank. Morebitne spremembe ali prilagoditve pisnih pogodb, morajo biti v pisni obliki in s podpisom obeh strank.

Obrnite se na nas z vprašanji o vseh aspektih storitev naše organizacije po e-pošti: trgovina@svetla-voda.si.

NAZAJ V CENTER ZASEBNOSTI