NAZAJ V CENTER ZASEBNOSTI
Pogoji spletne storitve tega spletnega mesta
Nobenih jamstev

Ta spletna stran je “takšna kot je” brez kakršnih koli obveznosti ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Dana ne stoji za nikakršnimi trditvami in ne nudi nobenih jamstev v povezavi s tem spletnim mestom.

Ne glede na splošnost spodnjega določila, Dana ne jamči, da:

– bo ta spletna stran stalno na voljo ali sploh na voljo; ali
– da so informacije na tej spletni strani popolne, resnične, točne ali niso zavajajoče.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja ali je mišljeno, da naj bi predstavljalo nasvet ali trditev v zvezi s čimerkoli, zlasti ne predstavlja zdavstvene trditve in nasvete. Če potrebujete nasvet v pravnih, finančnih ali medicinskih zadevah se obrnite na ustreznega strokovnjaka.

Omejitve odgovornosti

Dana vam ne bo odgovorna (bodisi v skladu s pogodbenim pravom, odškodninskim pravom ali drugače) v zvezi z vsebino, uporabo ali kako drugače povezano s tem spletnim mestom:

– glede na dejstvo, da je uporaba tega spletnega mesta brezplačno, za kakršno koli neposredno izgubo/škodo; ali
– za kakršno koli posredno, posebno ali posledično izgubo/škodo; ali
– za kakršne koli poslovne izgube, izgubo prihodka, dohodke, dobička ali pričakovanih prihrankov, nepridobitev poslov ali poslovnih stikov, izgubo reputacije ali dobrega imena, ali izgubo ali okvaro informacij ali podatkov.

Te omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je bila družba Dana izrecno obveščena o morebitni izgubi.

Izjeme

Nobena od omejitev odgovornosti na tem spletnem mestu ne bo izključila ali omejila jamstev, ki jih odreja zakon, ki bi bila nezakonita, če se jih izključi ali omeji; in nič v tej deklaraciji o omejeni odgovornosti spletnega mesta ne izključuje ali omejuje odgovornost družbe Dana glede:

– smrti ali telesne poškodbe zaradi malomarnosti Dane;
– goljufije ali goljufivo lažno predstavljanje s strani Dane; ali
– zadev, ki bi bile nezakonite ali bi bila nezakonita njihova izključitev ali omejitev, ali poskus Dane da se izogne svoji zakoniti dolžnosti in odgovornosti.

Smiselnost (Razumnost)

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da so omejitve razumne.
Če menite, da omjeitve niso razumne, ne smete uporabljati te spletne strani.

Druge stranke

S privolitvijo v omejitev odgovornosti na podlagi teh pogojev storitev na tem spletnem mestu, soglašate, da Dana, kot podjetje z omejeno odgovornostjo ima legitimen interes, da omeji osebno odgovornost svojih predstavnikov in zastopnikov. Strinjate se, da ne boste mogli vložiti nobenega zahtevka v zvezi s spletnim mestom.

Brez kakršnihkoli zadržkov se prav tako strinjate, da ta omejitev odgovornosti in jamstev, ščiti naše zastopnike, svetovalce, uradnike, zaposlene, naslednike, dodeljene delavce in podizvajalce, pa tudi podjetje samo.

Neizterljive določbe

Če je katera koli določba te deklaracije o omejeni odgovornosti zavrnjena ali če se ugotovi, da je neizvršljiva, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih dolčil, pravilnikov in politik podjetja.

NAZAJ V CENTER ZASEBNOSTI