Če želite direktno komunicirati s podjetjem Dana, d.o.o., v zvezi Svetla spletno trgovino , pokličite na telefonsko številko +386 (7) 346 22 00; vsak dan od ponedeljka do petka, od 9:00 do 17:00.

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo E-naslov spletna.trgovina@svetla-voda.si in telefon (07) 346 22 00.

POGODBA

med

Dana d.o.o., Mirna
Glavna cesta 34
8233 Mirna
matična številka: 5049393
davčna številka: SI44174322 in smo zavezanec za DDV
(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem

(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:

“obiskovalec” – fizična oseba ali oseba, ki deluje v svojstvu pravne osebe in ki se nahaja na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu Svetla;
“kupec” – fizična ali pravna oseba, ki na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu Svetla kupi izdelke iz asortimana ponudnika;
“Svetla” – Svetla spletna trgovina;
“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

SPLOŠNO

1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani Svetla, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja Svetla so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Svetla je spletna trgovina, ki jo upravlja Dana d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna.

Ob registraciji v sistem portala Svetla, obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

2. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na Svetla, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na Svetla.

3. člen

Nakup opravljen preko spletnih strani Svetla, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska notranja zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.

Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletnih strani Svetla, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

4. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani Svetla.

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave dostopne na spletni strani ponudnika.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

5. člen

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na Svetla ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

6. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene,
način plačila in dostave,
rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

7. člen

S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:

da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;
da mu ni odvzeta poslovna sposobnost;

CENE

8. člen

Naročanje v Svetla poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot Spletne cene.

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizične trgovine). Morebitne posebne/nižje cene so lahko v Svetla posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna cena nakupa se lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:

9. člen

Vse cene na Svetla so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene na Svetla, se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: potrditev naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PLAČILA

10. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

FIZIČNE OSEBE

PLAČILO PO POVZETJU

KUPEC registriran v portal Svetla

On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
PayPal (In MASTERCARD, VISA, če kuoec nima računa PayPal)
PREVZEM BLAGA NA LOKACIJI INDUSTRIJSKE TRGOVINE DANA
PRAVNE OSEBE

DOSTAVA NA IZBRANO LOKACIJO

Pogodbeni KUPEC

On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Odlog plačila (faktura ali dobavnica-dekadno)

Plačilo ob prevzemu blaga na izbrani lokaciji:
Gotovina
KUPEC brez pogodbe s ponudnikom

On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
MASTERCARD, VISA, PayPal

PREVZEM BLAGA NA LOKACIJI INDUSTRIJSKE TRGOVINE DANA
KUPEC BREZ REGISTRACIJE V Svetla

On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
MASTERCARD, VISA, PayPal

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

11. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko Svetla ali drugih spletnih trgovin družbe Dana d.o.o., ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

12. člen

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa in sicer za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

STATUS (SPREMLJANJE) NAROČILA (SAMO REGISTRIRANI KUPCI)

13. člen

Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.
Naročilo v obdelavi: Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila – vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev oz. zahtevati drugo ustrezno zavarovanje.
Blago odpremljeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi oziroma odpošlje.

14. člen

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času od ponedeljka do sobote po vrstnem redu oddanih naročil, oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

15. člen

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v Svetla.
Za dostavo naročila mora biti;

zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu;
zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.
Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

Opozorilo: Za dostavo fizičnim osebam na dom mora biti blago plačano vnaprej. Če ob dostavi ni nikogar da prevzame dobavo se prodajalec lahko odloči pošiljko odložiti pred vrati ali vrne nazaj v distribucijski center. Če kupec ne kontaktira prodajalca za dogovor o ponovni dobavi in ne plača ponovne odbave vnaprej, se šteje, da je blago bilo dobavljeno.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

16. člen

DOSTAVA NA DOM – Dostava naročenih izdelkov na dom oz. izbrano lokacijo. Stroški dostave so dostopni na spletnih straneh ponudnika. Strošek dostave se prišteje strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

OSEBNI PREVZEM – Kupec lahko prevzame blago v določeni izbrani poslovalnici kot navedeni ob izbiri pri naročilu izdelkov.

OPOZORILA IN OMEJITVE

17. člen

Ravnanje z blagom

Po zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena. Hlajene in zamrznjene izdelke dostavimo v posebej za to prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Transportno embalažo dostavljalec po opravljeni dostavi odnese in ne ostane pri kupcu.

Omejitve aktivnostih za kupce

Popusti in aktivnosti ne veljajo za pravne osebe.

GARANCIJA
18. člen

Garancijo za izdelke in reklamacijo izdelkov, ponudnik zagotavlja skladno s pozitivno zakonodajo Republike Slovenije.

Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik v dveh izvodih, enega prejme kupec. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo:

takoj ob dostavi vozniku/dostavljalcu
izpolni reklamacijski zapisnik, ki se nahaja na spletni strani Svetla
pokliče v Dano, kjer napišejo reklamacijski zapisnik.
Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov spletna.trgovina@svetla-voda.si in telefon (07) 34 62 200.

VARNOST
19. člen

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

20. člen

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov spletna.trgovina@svetla-voda.si in telefon (07) 34 62 200.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

21. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke uporabnika/uporabnikov ter podatke o nakupnih navadah kupca/kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

22. člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

23. člen

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in kupcev), skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev Svetla, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je družba Dana d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna, in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba Dana d.o.o.lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

24. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v Svetla ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na Svetla je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

POGOJI, SPLOŠNE DOLOČBE ter INFORMACIJE O REGISTRACIJI

25. člen

Registracija:

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;
Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;
Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:
ime in priimek,
naslov in kraj bivanja,
naslov elektronske pošte,
uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
geslo v skriti obliki,
ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu Svetla;
Z registracijo uporabnik soglaša da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi »checkobox« pa soglaša s sprejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.
Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja;
Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (zgolj taksativno navedenih osebnih podatkov kot navedenih v 2. odst. 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov) za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad.

PRITOŽBE IN SPORI
27. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova ali pisno na naslov ponudnika na naslove, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec/potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Novem Mestu.

Dana d.o.o.
Mirna, 9.9.2015 (verzija 1)